Raport
Zintegrowany
2019

Budowa Wartości

Grupa ORLEN, dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów łańcucha wartości, jest w stanie wzajemnie dopasowywać do siebie funkcjonowanie jego elementów. Szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych pozwala to na budowę i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zgodnie ze zaktualizowaną w grudniu 2018 roku Strategią Grupy ORLEN, Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa są  filarami rozwoju w perspektywie roku 2022. Ich dodatkowym komponentem jest Kultura Innowacji, która wspiera Grupę w odpowiedzi na przyszłe wyzwania.

Główne kierunki rozwoju Grupy ORLEN na lata 2019-2022 to: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia.

Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu budowę multienergetycznego koncernu o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji. Utworzenie jednego, silnego podmiotu pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej.

Wśród najważniejszych realizowanych projektów prorozwojowych są m.in. przejęcie Grupy Lotos i Grupy Energa, realizacja programu rozwoju petrochemii, a także przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych i intensyfikacja procesu dostosowania sieci stacji do dystrybucji paliw alternatywnych.

Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe implikuje jednak potrzebę stałego dostosowania aspiracji biznesowych. Przed całym sektorem energetycznym na świecie stoją olbrzymie wyzwania, dlatego w strategii zostały uwzględnione długofalowe trendy dotyczące wykorzystania surowców, zmian społecznych czy regulacji środowiskowych. Silnie stawiamy nie tylko na rozwój obecnych aktywów, ale również na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Więcej informacji na temat Strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 można znaleźć na na stronie korporacyjnej.

Wyniki wyszukiwania