Raport
Zintegrowany
2019

Centrum tabel i wykresów

PDF xls csv
Wybrane dane operacyjno-finansowe za lata 2015-2019 pobierz pobierz pobierz
Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów pobierz pobierz pobierz
Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN w ujęciu segmentowym pobierz pobierz pobierz
TOP10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2019 roku pobierz pobierz pobierz
Nakłady Inwestycyjne pobierz pobierz pobierz
Segment Downstream
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Downstream pobierz pobierz pobierz
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream [mln PLN/ tys. ton] pobierz pobierz pobierz
Segment Detal
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Detal pobierz pobierz pobierz
Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton] pobierz pobierz pobierz
Segment Wydobycie
Podstawowe wielkości finansowe segmentu Wydobycie pobierz pobierz pobierz
Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie [tys. ton] pobierz pobierz pobierz
Funkcje korporacyjne
Podstawowe wielkości finansowe funkcji korporacyjnych. pobierz pobierz pobierz
Zatrudnienie w Grupie ORLEN
Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN pobierz pobierz pobierz
Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN w podziale na regiony pobierz pobierz pobierz
Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN w podziale na płeć, rodzaj wykonywanej pracy i wykształcenia pobierz pobierz pobierz
Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników i kontraktorów pobierz pobierz pobierz

Wyniki wyszukiwania