Raport
Zintegrowany
2019

Funkcje korporacyjne

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
  • 103-1
  • 103-2

Funkcje Korporacyjne obejmują działalność realizowaną przez wybrane spółki Grupy ORLEN związaną z zarządzaniem, administracją i innymi funkcjami wsparcia dla wyodrębnionych segmentów operacyjnych.

Spółki prowadzące działalność w ramach funkcji korporacyjnych realizują szeroki zakres zadań obejmujący m.in.:

  • Ochronę osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.
  • Kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrowo-płacową oraz inwentaryzacyjną.
  • Usługi laboratoryjne w zakresie analizy produktów ropopochodnych oraz wód, ścieków, gleby i powietrza.
  • Usługi projektowe i nadzoru budowlanego w branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej.
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
  • Zarządzanie nieruchomościami i obsługę administracyjną biur.

Wyniki wyszukiwania