Raport
Zintegrowany
2019

Model Biznesowy

Jesteśmy największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzimy działalność na 6 rynkach macierzystych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

Działamy w ramach trzech segmentów operacyjnych: Downstream, Detal i Wydobycie oraz wspierający je obszar Funkcji Korporacyjnych.

Infografika-Orlen-2019 (S)_model biznesowy Infografika-Orlen-2019 (S)_model biznesowy

Downstream

Podstawą naszej działalności jest segment Downstream. Grupa ORLEN zarządza aktywami produkcyjnymi w Polsce, na Litwie oraz w Republice Czeskiej utrzymując status lidera produkcji paliw w tych krajach. Jest również wiodącym producentem produktów petrochemicznych.

Łączne moce przerobowe rafinerii Grupy ORLEN przekraczają 35 mln ton w skali roku.

Efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów stanowi kluczowy element budujący wartość na rynku paliw.

W naszych zakładach wytwarzane są produkty paliwowe,  rafineryjne i petrochemiczne, asfalty, oleje, olefiny, poliolefiny, nawozy, produkty na bazie soli oraz inne produkty kluczowe dla funkcjonowania wielu sektorów gospodarki.

Grupa ORLEN jest również wytwórcą ciepła i energii elektrycznej.

Główne aktywa energetyczne segmentu Downstream to Zakład Elektrociepłowni w Płocku (największy zawodowy blok wytwórczy w Polsce wykorzystywany do zasilania instalacji produkcyjnych w media), Elektrociepłownie w Grupie Unipetrol i ORLEN Lietuva oraz elektrociepłownie gazowo-parowe CCGT we Włocławku i Płocku. Grupa ORLEN jest największym przemysłowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.

Prowadzone są także projekty związane z wykorzystaniem energii odnawialnej. PKN ORLEN jest na zaawansowanym etapie projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Maksymalna moc inwestycji może wynieść 1200 MW. W 2020 roku PKN ORLEN został właścicielem Grupy Energa. Jest to największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł (tj. ponad 30% całkowitego wolumenu produkcji). Kolejnym krokiem w kierunku budowy koncernu multienergetycznego będzie przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS.

Detal

Drugi z segmentów Grupy ORLEN to Detal. Jesteśmy liderem sprzedaży detalicznej paliw w regionie. Zarządzamy siecią ponad 2,8 tys. stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, a od 2019 roku jesteśmy obecni na rynku słowackim.

Klienci naszych stacji, obok cenionych na rynku produktów paliwowych, olejów, mogą zakupić produkty gastronomiczne w punktach Stop.Cafe i skorzystać z asortymentu sklepów O!SHOP. Ofertę usług uzupełniają myjnie, rozwiązania dla flot oraz udostępniane w coraz szerszym zakresie paliwa alternatywne. W miejscach obsługi podróżnych instalujemy ładowarki do samochodów elektrycznych, na naszych stacjach w Czechach i Niemczech są dostępne wodór i CNG. Budujemy rozpoznawalność marki ORLEN w Polsce i za granicą.

Wdrożyliśmy projekt cobrandingu. Logotyp Grupy ORLEN jest już na stacjach „star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach i na Słowacji.

Wydobycie

Działalność segmentu Wydobycie koncentruje się w Polsce oraz w kanadyjskiej prowincji Alberta i jest realizowana przez spółkę ORLEN Upstream. Obejmuje ona: poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Na koniec 2019 roku potwierdzone i prawdopodobne zasoby ropy i gazu wynosiły około 197,3 mln boe, a łączne wydobycie w  2019 roku osiągnęło poziom 18,2 tys. boe/d.

Grupa ORLEN rozwija się wraz z transformacją otoczenia rynkowego, konkurencyjnego i regulacyjnego odpowiadając na oczekiwania Klientów, partnerów biznesowych i otoczenia społecznego. Dla jego przyszłego kształtu największe znaczenie będą miały przejęcia spółek z branży paliwowej i energetycznej oraz inwestycje  w niskoemisyjne źródła energii, dzięki którym powstanie silny multienergetyczny koncern.

Wyniki wyszukiwania