Raport
Zintegrowany
2019

Nasze Produkty, Usługi i Marki

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Nasze produkty i usługi są cenione zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. ORLEN jest najcenniejszą marką w Polsce według rankingu dziennika "Rzeczpospolita".

GRI:
 • 102-2
Infografika-Orlen-2019 (S)_nasze-produkty (1) Infografika-Orlen-2019 (S)_nasze-produkty (1)

TOP10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2019 roku

50 831 mln PLN
ON
24 512 mln PLN
BENZYNY
3 756 mln PLN
CIĘŻKI OLEJ OPAŁOWY
4 135 mln PLN
JETA
2 245 mln PLN
LPG
2 176 mln PLN
ASFALTY
1 834 mln PLN
ETYLEN
1 893 mln PLN
PTA
1 751 mln PLN
PROPYLEN
1 355 mln PLN
OLEJ OPAŁOWY EKOTERM
1 303 mln PLN
POLIPROPYLEN
1 087 mln PLN
POLIETYLEN
1 080 mln PLN
BENZEN
992 mln PLN
POLICHLOREK WINYLU

Nasze marki

Infografika-Orlen-2019 (S)_nasze-marki Infografika-Orlen-2019 (S)_nasze-marki

Nasze usługi

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw silnikowych, magazynowanie i logistyka paliw.
 • Kompleksowa gospodarka odpadami, monitoring środowiska gruntowo-wodnego, ochrona środowiska (dokumentacje itp.), czyszczenie instalacji przemysłowych, kompleksowa obsługa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Kompleksowe wykonawstwo i serwis stacji paliw i LPG, produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych.
 • Kompleksowe Zarządzanie Nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowych i szkoleniowo-konferencyjnych.
 • Ochrona osób i mienia, transport wartości pieniężnych, montaż i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego, monitorowanie systemów alarmowych, kontrola transportu paliw, audyt bezpieczeństwa, utrzymanie czystości na terenie obiektów.
 • Przewozy kolejowe, leasing wagonów kolejowych oraz kompleksowe zarządzanie taborem kolejowym.
 • Sprzedaż dystrybutorów, systemy monitorowania zbiorników, systemy zarządzania, sterowniki automatyki; serwis i remonty urządzeń związanych ze stacją paliw oraz z terminalem paliw.
 • Transport drogowy paliw i innych palnych produktów płynnych.
 • Bunkrowanie statków morskich w paliwa żeglugowe, obsługa statków w portach.
 • Power Service – specjalistyczny serwis olejowy.
 • Projektowanie obiektów i rozwiązań przemysłowych.
 • Usługi w zakresie branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.
 • Usługi księgowe i kadrowe.
 • Usługi laboratoryjne.
 • Usługi szkoleniowe, szkoły językowe, studia podyplomowe, doradztwo personalne i konsulting.
 • Usługi gastronomiczne, catering.

Wyniki wyszukiwania