Raport
Zintegrowany
2019

Jak realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju

Kapitały:

Z myślą o przyszłych pokoleniach PKN ORLEN realizuje szereg działań społecznych. Ich realizacja wynika z przyjętych przez spółkę wewnętrznych aktów, takich jak np. „Strategia CSR do 2022 roku” czy „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN, ale także z międzynarodowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, których jesteśmy sygnatariuszem.

Nasze projekty wpisują się m.in. w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i przyjętych przez blisko 200 krajów, w tym Polskę. Poniżej zaprezentowano zainicjowane bądź zrealizowane w 2019 roku przez Koncern projekty i przypisano je do strategicznych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej w Polsce. Zestawienie jest umowne – należy bowiem pamiętać, że Cele Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie przenikają się i uzupełniają. Należy przez to rozumieć, że nasze projekty w swojej istocie przekładają się na realizację nawet kilku celów jednocześnie. Warto również zaznaczyć, że na innym poziomie – w rozumieniu możliwości i zasięgu – mogą działać przedsiębiorstwa, na innym zaś – rządy poszczególnych państw na świecie, sygnatariuszy deklaracji ONZ.

Cele Zrównoważonego Rozwoju kluczowe dla branży paliwowo - energetycznej*:

Cele Zrównoważonego Rozwoju dodatkowe dla branży paliwowo - energetycznej*:

Poza realizacją inicjatyw wpisujących się w najbardziej związane z core biznesem strategiczne SDGs, realizujemy także wiele innych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród nich znajdziemy projekty, które skupiają się m.in. na rzeczywistej ochronie zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, walce z ubóstwem, na edukacji i zmniejszaniu nierówności.

Wyniki wyszukiwania