Raport
Zintegrowany
2019

Realizacja Zamierzeń Inwestycyjnych

Kapitały:

Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych.

Zwiększenie aktywów trwałych [mln PLN]

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

budowa budowa

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku należały:

Downstream

 • Budowa instalacji Polietylenu w Czechach
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku
 • Budowa instalacji PPF Spliter na Litwie
 • Projekty w ramach Strategii Kawernowej w Polsce
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu
 • Zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji w ORLEN Południe
 • Budowa instalacji Glikolu w ORLEN Południe
 • Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku
 • Budowa kotłowni dla instalacji Steam Cracker w Czechach
 • Budowa węzła wydzielenia parafin z surowca reformingowego MaxEne w PKN ORLEN

Detal

 • Uruchomienie 64 nowych stacji paliw (w tym: 43 w Polsce, 6 w Niemczech, 7 w Czechach i 8 na Słowacji),
 • Modernizacja i rebranding 132 stacji paliw (w tym: 127 w Polsce i 5 w Czechach),
 • Otwarcie 297 nowych punktów z ofertą Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience pod marką O!SHOP)

Wydobycie

 • Kanada – 476 mln PLN / Polska – 158 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania