Raport
Zintegrowany
2019

Organizacje i Stowarzyszenia

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Przedstawiciele Grupy ORLEN uczestniczą w pracach organizacji i stowarzyszeń o różnym charakterze. Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej scenie gospodarczej i społecznej.

GRI:
  • 102-13

Główne korzyści wynikające z członkostwa to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat projektów aktów normatywnych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego na rynku polskim i europejskim, dostęp do wyników badań i rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w tych organizacjach to także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem, szczególnie dzięki członkostwu w organizacjach pracodawców czy promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze strategicznym są dla Grupy ORLEN podmioty, które zrzeszają i reprezentują całą branżę rafineryjną, petrochemiczną czy energetyczną na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Organizacje te reprezentują branżę wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Jedną z kluczowych organizacji w Polsce jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), której spółki PKN ORLEN, ANWIL i ORLEN Eko są aktywnymi członkami. Przedstawiciele podmiotów Grupy ORLEN zasiadają w komisjach PIPC, między innymi w: Komisji ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej, Komisji ds. Transportu i Dystrybucji, Komisji ds. Podatków, Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, Komisji ds. Techniki, Komisji ds. Materiałów Polimerowych, Komisji ds. Innowacji, Komisji ds. Energetyki i Klimatu, Komisji ds. Ekologii, Komisji ds. BHP i Komisji ds. PPOŻ. PKN ORLEN jest także członkiem ważnych dla branży organizacji europejskich, między innymi European Petroleum Refiners Association, w której spółka jest jedną z siedmiu największych firm będących członkami tej organizacji. Z tego tytułu PKN ORLEN przysługuje stałe miejsce w zarządzie.

Organizacje i stowarzyszenia – członkostwo PKN ORLEN w 2019 roku

Organizacje polskie

Organizacje międzynarodowe

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkami w 2019 roku były pozostałe spółki Grupy ORLEN

Organizacje polskie

Organizacje międzynarodowe

Wyniki wyszukiwania