Raport
Zintegrowany
2019

11.3. Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży – zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy

Udział %
NOTA 2019 2018 2019 2018
Przychody z tytułu z umów z klientami
Polska 51 672 49 800 46,5% 45,4%
Niemcy 16 102 16 776 14,5% 15,3%
Czechy 14 802 14 460 13,3% 13,2%
Litwa, Łotwa, Estonia 11 972 10 996 10,8% 10,0%
Pozostałe kraje 16 303 17 452 14,6% 15,9%
110 851 109 484 99,7% 99,8%
wyłączone z zakresu MSSF15
Polska 141 117 0,1% 0,1%
Niemcy 88 0,1%
Czechy 123 105 0,1% 0,1%
352 222 0,3% 0,2%
9, 11.1 111 203 109 706 100,0% 100,0%

Pozycja pozostałe kraje zawiera głównie sprzedaż zrealizowaną dla klientów ze Szwajcarii, Singapuru, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Węgier.

Wyniki wyszukiwania