Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek są wody powierzchniowe. Wody te ujmowane są przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. ANWIL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, ORLEN Lietuva, Unipetrol, Paramo i Spolanę, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji produkcyjnych oraz instalacji innych spółek.

GRI:
  • 303-1

Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2019 roku wyniósł ponad 94 mln m3, w tym najwięcej Spółka PKN ORLEN, która na potrzeby instalacji produkcyjnych i obiektów dystrybucyjnych pobrała 437 389 m3 wody podziemnej oraz 27 771 220 m3 wody powierzchniowej – czyli o ponad 51 tys. m3 więcej niż w roku 2018 z uwagi na zwiększoną produkcję i włączenie do eksploatacji nowych instalacji. Ponadto, w związku ze zmianami klimatu (wzrost temperatury w okresie letnim) znacząco, tj. o 1,8 mln m3 wzrosło zapotrzebowanie na wodę w instalacjach Spółki ANWIL i jej odbiorców zewnętrznych. Zauważalny wzrost ilości ujmowanej wody wodociągowej nastąpił również w obszarze sieci stacji paliw czeskiej spółki Benzina.

Bilans poboru wody w spółkach Grupy ORLEN

Ujęcie Pobór wód [m3] Wzrost/ spadek [%]
2019 2018
Powierzchniowe 89 090 471 85 722 181 3,93
Podziemne 1 555 827 1 536 927 1,23
Wodociągowe 3 441 486 3 019 705 13,97
Łączny pobór wód 94 087 784 90 278 813 4,22

Na szczególną uwagę zasługuje częściowe zamknięcie obiegu wody w instalacjach PKN ORLEN, ORLEN Południe, ANWIL, Basell Orlen Polyolefins, ORLEN Lietuva, Paramo, Spolana i Unipetrol co znacząco ogranicza jej pobór ze środowiska.

Powtórne wykorzystanie wody

GRI:
  • 303-3

W ostatnich latach Grupa ORLEN dokonała wielu inwestycji, które umożliwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą odzysk wód z oczyszczonych ścieków, wykorzystują obiegi kondensatu pary oraz zamknięte obiegi wody do chłodzenia procesów produkcyjnych.
W 2019 roku w obiegach chłodniczych, o łącznej pojemności 268 930 m3 krążyło 2,03 mld m3 wody. Ich uzupełnienie wskutek strat i parowania wyniosło ponad 24 mln m3. W związku z tym 2 mld m3 wody pozostawało w stałym użyciu. Ponadto spółki odzyskały blisko 9,5 mln m3 kondensatu pary wodnej, przywracając jej odpowiednie ciśnienie w zakładowych Elektrociepłowniach i powtórnie kierując na instalacje. Produkcja wody użytkowej z oczyszczonych ścieków prowadzona jest w PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. W ten sposób udało się przygotować ponad 7 mln m3 wód m.in. do celów p.poż.

Łącznie w 2019 roku w spółkach powtórnie wykorzystano ponad 2 mld m3 wód co stanowi 2 145% ujmowanych wód, czyli ponad 21 razy więcej niż pobór.

Wyniki wyszukiwania