Raport
Zintegrowany
2019

Zarządzanie Energią

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Inwestycje w niskoemisyjne źródła energii to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju na najbliższe lata.

GRI:
  • 103-3

Grupa ORLEN jest największym przemysłowym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce i zarazem czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce. Grupa ORLEN dysponuje ok. 1,8 GWe zainstalowanych mocy (stan na koniec 2019 roku). Składają się na nie m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock – największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Grupa ORLEN jest w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowanie własnych zakładów, a nadwyżki energii trafiają do klientów zewnętrznych.

PKN ORLEN uważnie obserwuje światowe i europejskie trendy na rynku energetycznym i dostosowuje swoją działalność do wyzwań, które są z nimi związane. W perspektywie najbliższych lat PKN ORLEN planuje stać się jednym z wiodących producentów czystej energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie stale rośnie. Prace nad wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej Koncern prowadzi poprzez swoją spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe.

PKN ORLEN ogłosił w 2019 roku wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN. Pomyślnie zakończony zakup akcji w kwietniu 2020 roku pozwoli m.in. na rozwój obszaru energetyki PKN ORLEN. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne oraz rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Zakup Grupy Energa przez PKN ORLEN oznacza pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii, co ma istotne znaczenie dla planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Transakcja umożliwi także efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę Energa.

PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję w obszarze elektromobilności. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (stan na koniec 2019 roku) zlokalizowanych w Polsce oraz ładowarek na 18 stacjach Benziny w Czechach, w październiku 2019 roku doszły niemieckie stacje koncernu w Berlinie oraz Hamburgu i Lubece.

W ramach Grupy ORLEN szczególną uwagę skupia się na nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną, w takich obszarach jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, straty dystrybucyjne czy wzrost wydajności instalacji. Wszelkie działania zmierzające do realizacji wyznaczonych celów odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności.

GRI:
  • 302-4

Ograniczenie zużycia energii

W 2019 roku dzięki inwestycjom zrealizowanym w Grupie ORLEN udało się zredukować zużycie energii w następujących ilościach:

  • Energia elektryczna – 1 027 MWh, co przykładowo odpowiada ilości energii zużywanej przez ok. 500 gospodarstw domowych rocznie
  • Ciepło w parze – 415 395 GJ, o przykładowo odpowiada ilości energii, która mogłaby doprowadzić wodę w 496 basenach olimpijskich do wrzenia

w tym:

ORLEN Lietuva:

Energia elektryczna – 344 MWh

EC Trzebinia (ORLEN Południe):

Energia elektryczna – 183 MWh

UNIPETROL

Energia elektryczna – 500 MWh

Ciepło w parze – 380 879 GJ

EC Płock:

Ciepło w parze – 34 516 GJ

Bazą dla przedstawienia powyższych wyników są dane pochodzące ze spółek PKN ORLEN, ORLEN Południe, Unipetrol i ORLEN Lietuva. Kryterium wyboru spółek raportujących w głównej mierze opierało się na istotności biznesowej poszczególnych jednostek z punktu widzenia Obszaru Energetyki. Dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, tj. jednostek produkcyjnych.

GRI:
  • 302-1

Zużycie energii wewnątrz organizacji

2019 2018
Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość  [GJ] Wartość  [MWh]
Zużycie energii w paliwach 98 769 007 27 435 835 84 187 991 23 385 553
Zużycie energii elektrycznej* 2 304 094 640 026 2 211 043 614 179
Zużycie energii cieplnej* 5 579 603 1 549 890 6 825 492 1 895 970
Sprzedaż energii elektrycznej** 33 938 256 9 427 293 24 984 321 6 940 089
Sprzedaż energii cieplnej** 36 321 662 10 089 351 34 012 153 9 447 820
Zużycie jednostek razem*** 28 509 089 7 919 191 25 191 517 6 997 644
* Zużycie mediów energetycznych obejmuje zużycie mediów na potrzeby własne energetycznych jednostek produkcyjnych oraz straty w wewnętrznych instalacjach przesyłowych. ** Sprzedaż mediów energetycznych obejmuje sprzedaż do podmiotów zewnętrznych, jak również dostawę do instalacji wewnętrznych GK ORLEN. ***Zużycie jednostek razem zostało obliczone jako różnica zużycia poszczególnych jednostek (w paliwie) oraz sprzedaży poszczególnych jednostek dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej za 2018 zostały zaktualizowane.

 

Podstawą obliczeń były dane z rozliczeniowych urządzeń pomiarowych. Powyższe dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, czyli jednostek produkcyjnych.

Wyniki wyszukiwania